Facebook Statistics

Aktuality

Výsledky 13. zasadnutia Spoločného riadiaceho výboru programu INTERREG IIIA AT - SR v dňoch 22.2. -23.2. 2006

30-03-2006
Výsledky 13. zasadnutia Spoločného riadiaceho výboru programu INTERREG IIIA AT - SR v dňoch 22.2. -23.2. 2006 projekty podávané v termíne do 30.9.2005 - zoznam schválených projektov

Dokument na stiahnutie :  doc icon
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood