Facebook Statistics

Aktuality

Výzva na predkladanie projektov v rámci opatrenia 3.4 Operačného programu Základná infraštruktúra

15-11-2004
Riadiaci orgán pre OP ZI pozastavuje dňom 1.7.2005 Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Opatrenia 3.4 Renovácia a rozvoj obcí OP ZI. Od tohto dňa nebude prebiehať prijímanie žiadostí o NFP v rámci tohto opatrenia.

Dokument na stiahnutie :  doc icon

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood