Facebook Statistics

Aktuality

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

16-03-2006
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Jednotný programový dokument NUTS II Bratislava Cieľ 2 vyhlasuje dňa 15. marca 2006 výzvu na predkladanie žiadostí pre Jednotný programový dokument NUTS II - Bratislava Cieľ 2

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Jednotný programový dokument NUTS II Bratislava Cieľ 2, vyhlasuje dňa 15. marca 2006 výzvu na predkladanie žiadostí pre Jednotný programový dokument NUTS II - Bratislava Cieľ 2.

Žiadatelia môžu podávať projekty v rámci opatrení:

1.1. Rozvoj malého a stredného podnikania (číslo výzvy JPD 2/2006/1.1/04),
1.2. Podpora spoločných služieb pre podnikateľov (číslo výzvy JPD 2/2006/1.2/04),
1.3. Rozvoj podnikateľských aktivít a služieb v oblasti cestovného ruchu a rekreácie (číslo výzvy JPD 2/2006/1.3/04),
1.4. Podpora spoločných služieb v oblasti cestovného ruchu a rekreácie (číslo výzvy JPD 2/2006/1.4/04).

 

Konečným termínom predkladania žiadostí je 30. jún 2006 do 14.30 hod.

Všetky potrebné informácie sú na www.build.gov.sk a na www.strukturalnefondy.sk


Dokumenty na stiahnutie:

Verejný sektor: výzvy, prílohy
Súkromný sektor: výzvy, prílohy


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood