Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Výzva pre konečných prijímateľov projektov Priority 3 OP ZI

31-12-2013

MPRV SR ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom týmto upozorňuje konečných prijímateľov projektov Priority 3 Operačného programu Základná infraštruktúra na povinnosť zaslania Skrátených monitorovacích správ za obdobie kalendárneho roka 2013, a to v termíne najneskôr do 31. januára 2014 na adresu: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Sekcia riadenia programov regionálneho rozvoja, odbor monitorovania a koordinácie programov regionálneho rozvoja, Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava 26.

Kontakt: Mgr. Martin Benko ([email protected]), 02/58317 517

Príslušný formulár je prístupný tu.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood