Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Výzva pre príjemcov pomoci projektov JPD2

31-12-2013

MPRV SR ako riadiaci orgán týmto upozorňuje príjemcov pomoci projektov Jednotného programového dokumentu NUTS II – Bratislava Cieľ 2 na povinnosť zaslania Dotazníka o stave projektu po ukončení jeho realizácie za obdobie kalendárneho roka 2013, a to v termíne a rozvoja vidieka SR, Sekcia riadenia programov regionálneho rozvoja, odbor monitorovania a koordinácie programov regionálneho rozvoja, Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava 26.

Kontakt: Ing. Monika Šomody ([email protected]), 02/58317 157

Príslušný formulár je prístupný tu.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood