Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Zásadný krok k zlepšeniu potravinovej sebestačnosti na Slovensku

17-05-2022

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Samuel Vlčan spolu s prezidentkou Zväzu obchodu SR Nadeždou Machútovou a predsedom Slovenskej aliancie moderného obchodu Martinom Krajčovičom podpísali dohodu o spolupráci pri realizácii podporných nástrojov na zvýšenie potravinovej sebestačnosti Slovenskej republiky.

Signatári v dokumente prehlasujú, že na účel zvýšenia potravinovej sebestačnosti SR z hľadiska domácej potravinovej produkcie budú členovia SAMO a ZOSR , ktorí sú prevádzkovateľmi a predávajú potraviny konečnému spotrebiteľovi a ktorých obrat z predaja konečnému spotrebiteľovi dosiahol v predchádzajúcom kalendárnom roku viac ako 10 miliónov EUR zasielať MPRV SR polročný výkaz o percentuálnom podiele obratu z predaja slovenských potravín a potravín vyrobených v SR konečnému spotrebiteľovi na celkovom obrate z predaja všetkých potravín spolu za predchádzajúci kalendárny polrok v členení podľa jednotlivých výrobných odborov potravinárskeho priemyslu.

Záznam z podpisu a brífingu: https://bit.ly/3FPaHix


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood