Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Záujem Slovákov o jahňacinu z roka na rok stúpa

29-03-2022

Spotreba jahňacieho mäsa na Slovensku za uplynulé tri roky stúpa. Dobrou správou je, že všetka jahňacina na pultoch obchodov pochádza od našich chovateľov. Mäso je teda kvalitné a kontrolované, spotrebitelia majú 100% istotu, že kupujú zdravé a čerstvé mäso. Konzumácia jahňaciny je však stále sezónnou záležitosťou, úlohou agrorezortu spolu s chovateľmi je, aby sa stala pravidelnou súčasťou jedálnička Slovákov.

Po rokoch, keď sa väčšina u nás vychovaných jahniat vyviezla do zahraničia, predovšetkým do Talianska, nastal v uplynulých dvoch rokoch obrat. Záujem o jahňacinu stúpa aj u domácich spotrebiteľov. Dokladá to aj štatistika, podľa ktorej v roku 2019 bola spotreba tohto mäsa na úrovni 0,09 kg na Slováka, v roku 2021 to bolo 0,13 kg a prognóza na tento rok je 0,15 kg na osobu.

Zároveň stúpa predaj jahňaciny aj v našich obchodoch. V  roku 2020 sa v nich predalo 8 000 ks jahniat, minulý rok to bolo 15 000 ks a chovatelia odhadujú, že tento rok to bude 20 000 ks. Spotrebitelia jahňacinu ľahko identifikujú vďaka označeniu „Zlaté jahňa – 100% slovenské“. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) má záujem podporovať spotrebu jahňaciny, pretože ide o dieteticky mimoriadne hodnotné mäso s vysokým obsahom vitamínov skupiny B, ako napr. B12, či B1, ktoré pôsobia priaznivo na nervový systém. Jahňacina tak pozitívne vplýva na imunitu a pre nízky obsah tuku je vhodná počas diét.

„Z trendu posledných rokov vidíme, že spotreba jahňaciny stúpa predovšetkým v predveľkonočnom období. Našou úlohu na ministerstve, samozrejme v úzkej spolupráci s chovateľmi oviec, je zabezpečiť, aby bol dostatok jahňaciny na pultoch celoročne. To sa dá správnym nastavením rodenia jahniat, teda bahnenia a na druhej strane podporou chovateľov oviec z ministerstva, ktorú sme mimoriadne zvýšili už minulý rok o 8,7 milióna EUR. V novom eurofondovom období plánujeme masívnu podporu chovu oviec a kôz, aby sme zastavili pokles počtu oviec a opätovne naštartovali sektor, ktorý má u nás dlhú tradíciu a do budúcna aj perspektívu rozvoja,“ uviedol minister Samuel Vlčan.

Cieľom rezortu je v horizonte do roku 2035 zvýšiť počet oviec zo súčasných 297 tisíc na pol milióna. Ministerstvo to chce zabezpečiť podporou pastevného chovu z I. piliera na úrovni 128 EUR na dobytčiu jednotku a z II. piliera podporou ustajnenia vo výške 212 EUR a na skorý odstav vo výške 208 EUR na dobytčiu jednotku. Pre lepšiu predstavu, jedna dobytčia jednotka predstavuje 6,6 ovce, resp. kozy.

Slovenským ovčiarom sa však podarilo postaviť na nohy nielen vďaka priamej podpore z ministerstva, do veľkej miery im pomohlo, že sa spojili v odbytovom družstve: ,,Chcel by som vyzdvihnúť dobre fungujúcu vertikálu chovu oviec a kôz a dať ju za príklad aj ostatným sektorom živočíšnej výroby. Ako sami potvrdili zástupcovia Zväzu chovateľov oviec a kôz, vytvorenie odbytového družstva im pomohlo vyjednať konkurencieschopné výkupné ceny mäsa, taktiež lepšie funguje spolupráca od produkcie mlieka, cez jeho spracovanie až po finálny výrobok a dodanie do obchodov“, upozornil minister Vlčan.

Okrem produkcie mäsa a mlieka má chov oviec aj ďalšie prínosy. Jedným z nich je spásanie trávnych porastov, a tým vytváranie rázu krajiny a obohacovanie pôdy, či zlepšenie ekosystémov. Ak by každý obyvateľ Slovenska skonzumoval ročne aspoň tri kilogramy nášho jahňacieho mäsa, prispel by k zastabilizovaniu a rozvoju ovčiarstva na Slovensku.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood