Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Závery mimoriadnej Rady ministrov poľnohospodárstva EÚ

03-03-2022

V stredu (2. 3. 2022) sa uskutočnila mimoriadna  videokonferencia ministrov poľnohospodárstva (AGRIFISH) na tému Situácia na poľnohospodárskych trhoch po invázii na Ukrajinu a podpora Ukrajiny. Slovenskú delegáciu viedol štátny tajomník Martin Kováč.

Účastníci rady sa venovali výzvam, ktorým budeme čeliť v dôsledku situácie na Ukrajine s cieľom zabezpečiť potravinovú bezpečnosť a produkciu v Európskej únii. Najväčšími výzvami bude navýšenie cien energií a dostupnosť hnojív, čo najviac ovplyvní sektor živočíšnej výroby. Ďalšou zasiahnutou oblasťou bude oblasť vývozu a dovozu agropotravinárskych výrobkov. Ročne sa do Ruska, Bieloruska a na Ukrajinu vyvážajú takéto výrobky v hodnote 10,5 mld. Eur, v prípade dovozu ide o tovary v hodnote 7,8 mld. Eur ročne. Najviac dotknutými komoditami môžu byť konkrétne bravčové mäso, hydina ako aj obilniny (kukurica, pšenica, rastlinné oleje).

Čo sa týka dopadu stratégií „Z farmy na stôl“ na biodiverzitu, v rámci nich sa predvídalo monitorovanie a prehodnotenie cieľov, ak povedú k riziku pre potravinovú bezpečnosť a sebestačnosť a táto kríza je prvý dôvod. Ochrana potravinových systémov je nevyhnutná, avšak je dôležité v tejto súvislosti myslieť na udržateľnosť, ktorá je prostriedkom odolnosti. Bude kľúčové diverzifikovať a chrániť malých a stredných poľnohospodárov, ako aj lokálnu a regionálnu výrobu.

V kontexte vzniknutej situácie sa väčšina členských štátov čoraz viac a dôslednejšie zameriava na potrebu zvyšovania potravinovej sebestačnosti únie a znižovanie závislosti na kritických vstupoch. Tejto problematike sa bude  venovať aj marcová Rada ministrov poľnohospodárstva EÚ.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood