Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Závery videokonferencie ministrov Agrifish

26-04-2021

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský sa spolu so štátnym tajomníkom Andrejom Gajdošom zúčastnili dnes na online videokonferencii Rady ministrov EÚ pre poľnohospodárstvo a rybárstvo (AGRIFISH). Hlavnými témami rokovania boli súčasná situácia na poľnohospodárskych trhoch a otázky súvisiace s obchodom, ako aj výmena názorov na aktuálny stav reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP).

Online rokovanie bolo rozdelené do dvoch častí. Predpoludním sa ministri venovali vyhodnoteniu Stratégie EÚ pre dobré životné podmienky zvierat, ktorá bola prijatá v roku 2015.  Stratégia definovala kľúčové ciele a činnosti so zámerom zlepšiť životné podmienky zvierat v EÚ, zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž a posilniť možnosti výberu spotrebiteľov v EÚ, pokiaľ ide o dobré životné podmienky zvierat. Otázky pohody zvierat sú predmetom záujmu odbornej a laickej verejnosti a každý vedecky podložený návrh na jej ďalšie zvyšovanie má podporu slovenských autorít. SR sa aktívne zapojí do všetkých ďalších diskusii a prípadných úprav právnych predpisov, ktoré  zvýšia tieto štandardy v celej EÚ ako lídra v danej oblasti.

Nemecká delegácia požiadala o zaradenie do programu bod s názvom označovanie spôsobu chovu na produktoch obsahujúcich vajcia. Podľa ich názoru mnoho spotrebiteľov by si prialo povinné označovanie spracovaných potravín obsahujúcich vajcia, ktoré by poskytovalo informácie o tom, aký spôsob chovu sa u nosníc použil. „Slovenská republika zatiaľ nezaznamenala podnety a ani požiadavky na uvádzanie takéhoto druhu označovania na obaloch potravín. Chcel by som však upozorniť, že ide o dôležité rozhodnutie, ktoré bude mať priamy vplyv na potravinársky priemysel. Som preto presvedčený, že skôr ako pristúpime k takémuto kroku, bude ho potrebné dôsledne zvážiť a zanalyzovať,“ uviedol pri tomto bode minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský.

Ďalšou témou bol aj Reformný balík Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Šéf slovenského agrorezortu uvítal dosiahnutý pokrok a ocenil vynaložené úsilie predsedníctva pri hľadaní kompromisných riešení počas prebiehajúcich rokovaní s Európskym parlamentom a Komisiou. „Verím, že sa postupne blížime do úspešného finále, kde ako v každom správnom kompromise budú potrebné ústupky všetkých strán. Momentálne máme na stole jednu z najkľúčovejších a z môjho pohľadu určite aj najdôležitejšiu politickú otázku, ktorou je zelená architektúra,“ vyhlásil minister Ján Mičovský. Jedným z najdôležitejších prvkov tejto štruktúry je stanovenie minimálnej obálky, ktorú by členské štáty mali alokovať na eko-schémy, bez toho, aby bola opomenutá potreba zabezpečenia udržateľnosti ako celku. S týmto cieľom Rada vymedzila účelové viazanie vo výške 20 % priamych platieb, spolu so súborom flexibilít, ktoré umožňujú ČŠ znížiť riziko nevyužitých finančných prostriedkov v prvých dvoch rokoch.

Rada ministrov EÚ pre poľnohospodárstvo sa na aprílovom online zasadnutí venovala aj situácii na jednotlivých poľnohospodárskych trhoch. Komisia v dokumente zhrnula vývoj situácie v predchádzajúcom roku vo vzťahu k následkom obmedzení v dôsledku pandémie COVID-19. „Na Slovensku sme pocítili dopad pandemickej krízy spôsobenej koronavírusom najmä v dvoch sektoroch. Problémy v oblasti bravčového mäsa spôsobil významný prepad nákupných cien jatočných ošípaných pod výrobné náklady chovateľov. Napriek zvýšeniu ceny v posledných dvoch mesiacoch, opäť dochádza k jej postupnému zníženiu až na súčasnú úroveň 1,47 eur/kg jatočnej hmotnosti. Táto cena stále nepokrýva slovenským chovateľom výrobné náklady a už vôbec im neumožňuje investovať do chovu. Preto súhlasím s názorom Poľska, že chovatelia ošípaných potrebujú pomoc. Aj keď celkový vývoj situácie na európskom trhu je priaznivý, nie je tomu tak vo všetkých členských štátoch,“ uviedol na rokovaní Ján Mičovský. Minister zároveň uviedol, že vážna pandemická situácia výrazne postihla aj vinársky sektor v Slovenskej republike.  Ako ďalej informoval, naďalej pokračujú protikovidové opatrenia, pričom sú obmedzené spoločenské stretnutia, verejné akcie a vinárske podujatia, ktoré spôsobujú naďalej výrazný prepad v tejto oblasti.

Ministri Rady Agrifish mali na programe riešenie poľnohospodárskych otázok súvisiacich s obchodom. „Som rád, že sa nám na stôl opätovne dostala problematika medzinárodného obchodu. V súčasnosti máme jedinečnú príležitosť na zosúladenie našich cieľov v jednotlivých politikách a dospieť k potrebnej ochrane agrárneho sektora,“ vyhlásil minister Mičovský, ktorý zároveň uviedol, že na dodržiavanie týchto požiadaviek, ako aj transparentnosti a férovosti obchodu by mala dbať aj WTO a v tomto ohľade SR víta ciele revidovanej obchodnej politiky Európskej únie. „Liberalizácia agrárneho sektora sa čoraz viac stretáva s negatívnou mienkou verejnosti a výrobcov naprieč Európskou úniou, pričom ani Slovensko nie je výnimkou. Chcem však vyjadriť presvedčenie, že spoločnými silami nájdeme riešenie tohto komplexného problému,“ uzavrel Mičovský.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood