Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

ZMENA ADRESY na osobné doručenie projektových návrhov a doručenie súkromnou kuriérskou službou v rámci výzvy na predkladanie projektových návrhov PHARE CBC SR-AT, 2003/005-704.02 Grantová schéma rozvoja cestovného ruchu

17-06-2005
ZMENA ADRESY na osobné doručenie projektových návrhov a doručenie súkromnou kuriérskou službou v rámci výzvy na predkladanie projektových návrhov PHARE CBC SR-AT, 2003/005-704.02, Grantová schéma rozvoja cestovného ruchu (termín predloženia projektových návrhov je 20. 6. 2005 do 16:00).


NOVÁ ADRESA na osobné doručenie:

MVRR SR
Lamačská cesta 8
Bratislava
1.poschodie, zasadačka č. 104

Poštová adresa na zaslanie projektových návrhov je nezmenená ako je uvedené v smernici pre žiadateľov.

Poštová adresa:

MVRR SR
Prievozská 2/B
825 25 Bratislava 26

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood