Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Zmena podmienok dovozu potravín a nápojov do Číny od 1.1.2022

21-12-2021

Od 1.1.2022 nadobudnú účinnosť dve vyhlášky Generálnej administratívy colnej správy ČĽR (GACC) „Decree No. 248 a Decree No. 249“, ktoré zásadne menia podmienky exportu potravín a nápojov dovážaných do Číny. Všetci výrobcovia, spracovatelia a miesta uskladnenia (nízke teploty) potravín a nápojov sú povinní zaregistrovať sa v GACC elektronickom systéme „CIFER“. Pre tovar expedovaný do Číny od 1.1.2022 musia mať produkty pridelené registračné číslo GACC (vyžadované v colnej deklarácii). Súčasne je potrebné na vnútornom a vonkajšom obale potravín a nápojov uviesť registračné číslo národnej autority, alebo registračné číslo GACC.

Ďalšou výraznou zmenou je rozšírenie zoznamu tzv. „high risk products“ zo 4 druhov o ďalších 14 kategórií, spolu 18 druhov vysokorizikových produktov. Ich registráciu do systému CIFER môže vykonať v prípade SR len ŠVPS SR a ÚVZ SR ako kompetentné autority. ŠVPS SR alebo ÚVZ SR vytvorí firme účet v systéme CIFER. Firma vloží požadované údaje do systému, národná autorita overí pravosť údajov a odošle žiadosť o registráciu do GACC.

Registrácia výrobcov 4 skupín „vysoko rizikových agrokomodít“ vyžadujúcich štandardnú analýzu rizika (t.j. mäso a mäsové výrobky; produkty akvakultúry; mliečne výrobky a mlieko, vtáčie hniezda a produkty vtáčích hniezd) ktorá už existuje, ostáva v platnosti bez potreby ďalších zmien. Vyhláška GACC č. 248 rozširuje potrebu registrácie výrobcov, spracovateľov a miest uskladnení potravín pre ďalších 14 kategórií produktov: črievka, produkty včelárstva, vajcia a vaječné produkty, jedlé oleje a tuky, plnené cestoviny a pečivo, obilniny, mlynské obilné výrobky a slad, čerstvá a sušená zelenina a sušené fazuľa, koreniny, orechy a semená, sušené ovocie, nepražené kávové bôby a kakaové bôby, potraviny pre špeciálnu výživu a funkčné potraviny.

Viac informácií je k dispozícii v ppt ZÚ Peking zverejnenej spolu s ďalšími kľúčovými dokumentmi na stránke ZÚ Peking v časti „Aktuality“. V prípade otázok kontaktujte prosím Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – odbor zahraničnej koordinácie emailom ([email protected]) alebo telefonicky (+421 2 592 66 280/+421 908 296 568).

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood