Facebook Statistics

Aktuality

Zmena termínu podávania projektov

29-03-2006
Termín na podávanie projektov pre I. oblasť systému podpory euroregionálnych aktivít na rok 2006 bol zmenený z 31. marca 2006 na 13. apríla 2006 (štvrtok) do 14.00 h. osobne do podateľne MVRR SR alebo poštou (s dátumom odoslania najneskôr dňa 15. apríla 2006 - sobota) na adresu ministerstva.

Dokument na stiahnutie :  zip icon

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood