Facebook Statistics

Aktuality

Zoznam schválených projektov v rámci Opatrenia 3.2 Budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti pre verejný sektor Operačného programu Základná infraštruktúra

09-05-2006

Zoznam schválených projektov v rámci Opatrenia 3.2 Budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti pre verejný sektor Operačného programu Základná infraštruktúra

 

Dokument na stiahnutie :  xls icon

Dokument


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood