Facebook Statistics

Bez zvýšenia organizovanosti nie je možné posilniť postavenie poľnohospodárov, ani vyriešiť mliečnu krízu

20-09-2016

Experti Európskej únie sa zišli na stretnutí k situácii na trhu s mliekom. Poukázali na potrebu zvýšenia organizovanosti v sektore. Bez toho je šanca na zlepšenie podmienok postavenia poľnohospodárov v reťazci veľmi malá.

Stretnutia, ktoré sa konalo 16. 9. 2016 v Bruseli, sa okrem vysokých predstaviteľov jednotlivých členských štátov EÚ a generálnych riaditeľov DG AGRI, zúčastnili aj členovia Agricultural Market Task Force, poradného orgánu Európskej komisie. Stretnutie spoluorganizovalo aj slovenské predsedníctvo v Rade EÚ SK PRES.

Cieľom zasadnutia bolo prediskutovať nástroje, ktoré by viedli k zabezpečeniu dostatočného príjmu pre poľnohospodárov a príprava vhodných opatrení pri výskyte krízy. Počas zasadnutia viacero účastníkov poukázalo na nevyhnutnosť zvýšenia organizovanosť poľnohospodárov v sektore. Bez toho je šanca na zlepšenie podmienok postavenia poľnohospodárov v potravinovom dodávateľskom reťazci veľmi malá. „Je potrebné posilniť dôveru v spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ, ktorá má pomôcť aj pri zdolávaní takých kríz ako je napríklad kríza v mliečnom sektore,“ uviedol Štefan Ryba, zástupca Slovenska a generálny riaditeľ sekcie poľnohospodárstva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Spoločná poľnohospodárska politika obsahuje množstvo ustanovení a mechanizmov, ktoré riadia výrobu a spracovanie poľnohospodárskych výrobkov a obchodovanie s nimi. V súčasnosti sa jej ťažiskom stáva vidiecky rozvoj.

Task Force sa snaží hľadať riešenia aj v štrukturálnych zmenách sektora a upozorňuje, že žiadne nové opatrenia by nemali viesť k nárastu administratívnej záťaže, také opatrenia by boli neprijateľné. Predseda Agricultural Market Task Force Cees P. Veerman poukázal na dôležitosť vedy, výskumu a vzdelávania. Jedine v inováciách je podľa neho zahrnutý pokrok, ktorý môže pomôcť zvyšovať konkurencieschopnosť európskych poľnohospodárov. K záležitostiam prediskutovaným na zasadnutí sa Európska komisia plánuje vrátiť a to aj prostredníctvom diskusie o správe o mliečnom balíčku. Tá by mala byť predmetom diskusie Rady ministrov v decembri, rovnako ako aj záverečná správa skupiny Task Force.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood