Facebook Statistics
Značka Kvality

Bezpečnosť a účinnosť Bacillus subtilis KCCM 10673P a Aspergillus oryzae KCTC 10258BP

07-05-2018

Doplnková látka, pozostávajúca z kmeňov Bacillus subtilis KCCM 10673P (B. subtilis) a Aspergillus oryzae KCTC 10258BP (A. oryzae), sa používa ako technologická kŕmna doplnková látka (navrhovaná funkčná skupina: Látky na redukciu antinutričných faktorov) v krmovinách pre všetky druhy zvierat. Ohľadne týchto dvoch mikroorganizmov bolo zverejnené vedecké stanovisko panelu FEEDAP už v minulosti. Toto stanovisko vyvodilo, že kmeň B. subtilis je bezpečný pre cieľové zvieratá, spotrebiteľov, používateľov a životné prostredie. Nebolo však možné vyvodiť žiadne závery ohľadom bezpečnosti kmeňa A. oryzae pre cieľové druhy zvierat a spotrebiteľov, tak isto ani o účinnosti doplnkovej látky pri redukcii antinutričných faktorov.

V predloženom vedeckom stanovisku sa berú do úvahy nové informácie. Bolo vykonané rozsiahle analytické vyhľadávanie sekundárnych metabolitov A. oryzae – zistilo a kvantifikovalo sa 15 metabolitov. V 13. prípadoch z 15. boli metabolity prítomné vo veľmi nízkej koncentrácii (ng/g), a preto sú považované za nevýznamné. Zvyšné dva metabolity, cyklické dipeptidy (2,5-diketopiperazíny), boli zistené v koncentráciách do 1,5 mg/kg. Obe zlúčeniny boli identifikované v širokej škále potravín a nápojov a zdá sa, že neexistujú žiadne hlásenia o ich nepriaznivých účinkoch. V dôsledku toho nie je žiadny zo zistených metabolitov považovaný za pravdepodobne spôsobujúci nežiaduce účinky pre cieľové zvieratá, kŕmené touto kŕmnou doplnkovou látkou či na konzumentov výrobkov pochádzajúcich z takýchto zvierat.

Na podloženie účinnosti tejto kŕmnej doplnkovej látky boli predložené údaje z analýzy 18. šarží sóje, a to pred a po ošetrení sóje kombináciou predmetných kmeňov. Kombinácia mikrobiálnych kmeňov sa ukázala byť účinná na zníženie skúmaných antinutričných látok. Iné krmoviny neboli zohľadnené.

Celé znenie správy nájdete na webovom sídle úradu EFSA na adrese: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5275

 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood