Facebook Statistics

Bezpečnosť a účinnosť Hemicellu® HT (endo-1,4-β-D-mannanáza) ako doplnkovej látky na výkrm kurčiat, nosníc, na výkrm moriek, moriek chovaných na chov, odstavených prasiatok, na výkrm ošípaných a minoritných druhov hydiny a ošípaných

30-01-2017

Hemicell® HT je doplnková látka s endo-1,4-β-D-mannanázou s hlavnou enzymatickou aktivitou, ktorá je dostupná v pevnej látky (HT) a v kvapalnej (HT-L) forme. Výroba kmeňového enzýmu je geneticky modifikovaná kmeňom Paenibacillus lentus. Kmeňový príjemca je považovaný za bezpečný, zavedené sekvencie produkčného kmeňa nezvýšia bezpečnostné obavy. Absencia produkčného kmeňa v rekombinantnej DNA vo výrobku nebola preukázaná. Doplnková látka je bezpečná pre všetky cieľové druhy v príslušných odporúčaných dávkach. Používanie Hemicellu® HT ako doplnkovej látky nevedie k žiadnym možným obavám pre spotrebiteľov. Hemicell® HT a Hemicell® HT-L nedráždia ani kožu a oči, Hemicell® HT je senzibilizátor kože. Neboli poskytnuté žiadne špecifické dáta, ktoré by poukazovali na účinky v dýchacích cestách, avšak vzhľadom na druh účinnej látky, doplnková látka je považovaná za potenciálny senzibilizátor dýchacích ciest. Účinná látka aditíva je proteín, ktorý bude rozložiteľný/inaktivovaný počas pasáže cez tráviaci trakt zvierat  alebo v životnom prostredí. Avšak otázkou naďalej ostáva absencia produkčného kmeňa a rekombinantnej DNA vo výrobku. V dôsledku toho vedecký Panel FEEDAP – úradu EFSA nemohol potvrdiť  bezpečnosť výrobku a jeho vplyv na životné prostredie s ohľadom na geneticky modifikovaný produkčný kmeň. Aditívna látka má potenciál byť účinná u kurčiat na výkrm v 32.000 U/kg krmiva a pri 48.000 U/kg krmiva na výkrm moriek a odstavčiat. Tieto závery boli aplikované u nosníc a moriek chovaných na chov a extrapólované u minoritných druhov hydiny na výkrm alebo v chove nosníc. Vedecký Panel nemohol potvrdiť účinok výrobku u ošípaných chovaných na výkrm a u minoritných druhov ošípaných.       

Viac informácií nájdete na webovom sídle úradu EFSA na adrese: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.4677/full


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood