Facebook Statistics
Značka Kvality

Bezpečnosť a účinnosť L-treonínu pre všetky druhy zvierat

26-10-2018

Predmetom  tohto vedeckého stanoviska Panelu pre doplnkové látky (FEEDAP) Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) je L-treonín produkovaný fermentáciou geneticky modifikovaného kmeňa Escherichia coli (CGMCC 7.232). Takýto L-treonín je určený na použitie ako kŕmna doplnková látka (KDL) do krmív a pitnej vody, a to pre všetky druhy a kategórie zvierat.

V KDL nebola zistená prítomnosť produkčného kmeňa a ani jeho rekombinantná DNA. KDL nevyvoláva žiadne obavy ohľadom bezpečnosti, ktoré sú spojené s genetickou modifikáciou produkčného kmeňa. KDL je považovaná za bezpečnú pre cieľové druhy zvierat.

Panel FEEDAP vyjadril obavy týkajúce sa bezpečnosti pri súčasnom podávaní L-treonínu v krmive a vo vode na pitie.

KDL je bezpečná pre spotrebiteľa. Vzhľadom na absenciu údajov nemôže panel FEEDAP dospieť k záveru ohľadom dráždivosti KDL pre pokožku a oči alebo o tom, či môže byť KDL kožným senzibilizátorom. Osoby manipulujúce s KDL môžu byť ohrozené inhalačnou expozíciou endotoxínmi. KDL je bezpečná pre životné prostredie.

KDL je považovaná za účinný zdroj aminokyseliny L-treonínu pre všetky druhy zvierat. Aby bol
L-treonín účinný u prežúvavcov tak ako u neprežúvavcov, vyžaduje si ochranu proti degradácii v bachore.

Celú vedeckú správu nájdete na webovom sídle EFSA.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood