Facebook Statistics
Značka Kvality

Bezpečnosť a účinnosť Lactobacillus hilgardii CNCM I-4785 a Lactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 ako doplnkovej látky do siláže

05-11-2018

Na základe žiadosti Európskej komisie bol Panel pre doplnkové látky (FEEDAP) Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) požiadaný o vydanie vedeckého stanoviska ohľadom bezpečnosti a účinnosti kmeňov Lactobacillus hilgardii a Lactobacillus buchneri ako doplnkovej látky do siláže  pre všetky druhy zvierat. Tieto bakteriálne kmene sú technologickou doplnkovou látkou určenou na zlepšenie siláže. Navrhovaná aplikačná dávka je 3,0 x 108 kolónie tvoriacich jednotiek (KTJ)/kg čerstvého materiálu.

V predchádzajúcich stanoviskách Panel FEEDAP bola totožnosť bakteriálnych kmeňov jasne stanovená a nebola zistená žiadna rezistencia voči antibiotikám, ktorá by mala vyvolávať znepokojenie. Použitie kmeňov ako doplnkovej látky do siláže sa preto považuje za bezpečné ako pre hospodárske zvieratá, tak pre spotrebiteľov produktov zo zvierat, ktoré skrmovali takto ošetrenú siláž. Použitie je tiež bezpečné pre životné prostredie. Vzhľadom na absenciu údajov nie je možné vyvodiť záver o kožnej a očnej dráždivosti alebo o tom, či je látka kožným senzibilizátorom. Prídavná látka by sa mala považovať za potenciálny respiračný senzibilizátor.

Panel FEEDAP pripomína svoje závery, ktoré vzniesol k predchádzajúcej žiadosti: Lactobacillus hilgardii CNCM I-4785 a Lactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323 pri 1,5 x 108 KTJ (z každého kmeňa) na kg čerstvého krmiva (čo zodpovedá 3,0 x 108 CFU celkových laktobacilov/kg krmiva) výrazne zlepšuje aeróbnu stabilitu siláže.

Celú vedeckú správu nájdete na webovom sídle EFSA.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood