Facebook Statistics
Značka Kvality

Bezpečnosť a účinnosť muramidázy ako kŕmnej doplnkovej látky

10-07-2018

Muramidáza, produkovaná Trichoderma reesei DSM 32338, je určená na použitie ako zootechnická doplnková látka do krmív pre kurčatá na výkrm a malé druhy hydiny. Produkčný kmeň Trichoderma reesei DSM 32338 je geneticky modifikovaný mikroorganizmus. Nakoľko nebola v kŕmnej doplnkovej látke detekovaná žiadna životaschopná bunka a ani DNA produkčného kmeňa, použitie Trichoderma reesei DSM 32338 nevyvoláva obavy o jeho  bezpečnosť.

Výsledky tolerančnej skúšky u kurčiat na výkrm ukázali toleranciu desaťnásobku najvyššej odporúčanej hladiny, ktorá je stanovená na 45 000 LSU (F)/kg krmiva. Panel pre Kŕmne doplnkové látky a výrobky alebo látky používané v krmivách (FEEDAP) úradu EFSA preto dospel k záveru, že kŕmna doplnková látka je bezpečná pre kurčatá na výkrm a tiež pre malé druhy hydiny.

Muramidáza je pri použití ako kŕmna doplnková látka bezpečná pre spotrebiteľov. Panel FEEDAP však nemohol dospieť k záverom ohľadom očnej a kožnej dráždivosti pre používateľov. Vzhľadom na proteínovú povahu muramidázy môže mať táto potenciál byť respiračným senzibilizátorom.

Pre životné prostredie nepredstavuje použitie muramidázy žiadne riziko.

Celé znenie správy nájdete na webovej stránke úradu EFSA.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood