Facebook Statistics
Značka Kvality

Bezpečnosť a účinnosť prípravku Bacillus subtilis ako KDL pre odchov teliat – vedecké stanovisko

06-04-2018

EFSA zverejnila vedecké stanovisko panelu FEEDAP „Bezpečnosť a účinnosť prípravku Bacillus subtilis ako KDL pre odchov teliat“.

Doplnková látka Bacillus subtilis DSM 28343 je prípravok obsahujúci životaschopné spóry kmeňa B. subtilis

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood