Facebook Statistics
Značka Kvality

Bezpečnosť chelátu zinku síranu metionínu pre cieľové druhy zvierat

25-10-2018

Predmetná kŕmna doplnková látka (KDL) (funkčná skupina: zlúčeniny stopových prvkov) je zinok chelátovaný s metionínom v molárnom pomere 1: 1. KDL je určená na dodávanie zinku všetkým druhom/kategóriám zvierat prostredníctvom prídavku do krmiva. 

V roku 2017 prijal Panel pre doplnkové látky (FEEDAP) Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) stanovisko k bezpečnosti a účinnosti tejto KDL pre všetky druhy zvierat. V tomto stanovisku nemohol Panel FEEDAP dospieť k záveru ohľadom bezpečnosti KDL pre cieľové druhy zvierat. Európska komisia preto dala žiadateľovi o povolenie KDL možnosť predložiť dodatočné informácie, na základe ktorých by Panel FEEDAP mohol dokončiť hodnotenie KDL. Žiadateľ preto poskytol dodatočné údaje týkajúce sa bezpečnosti KDL pre cieľové druhy. Tieto nové informácie sú predmetom predloženého vedeckého stanoviska.

Bola vyhodnotená nová tolerančná štúdia na výkrm kurčiat. Výsledky štúdie naznačujú, že KDL nevyvoláva nepriaznivé účinky na vtáky (pri porovnaní s anorganickým zdrojom zinku - oxid zinočnatý).

Panel FEEDAP dospel k záveru, že posudzovaná KDL je bezpečná pre kurčatá na výkrm, a to pri použití až do v EÚ povoleného maximálneho obsahu zinku v kompletných krmivách. Záver Panelu FEEDAP sa vzťahuje na všetky druhy zvierat.

Celú vedeckú správu nájdete na webovom sídle EFSA.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood