Facebook Statistics
Značka Kvality

Bezpečnosť prírodnej zmesi dolomitu, magnezitu a horečnatých fylosilikátov (Fluidol) pre všetky druhy zvierat

07-05-2018

Posudzovaná kŕmna doplnková látka pozostáva z prírodnej zmesi: dolomit (30%), magnezit (20%) a horečnaté fylosilikáty (mastenec (35%), chlorit (15%)).

V roku 2016 vydal Panel FEEDAP úradu EFSA vedecké stanovisko ohľadom bezpečnosti a účinnosti prírodnej zmesi dolomitu, magnezitu a horečnatých fylosilikátov (Fluidol). V tomto stanovisku dospel panel FEEDAP k záveru, že koncentrácia 20 000 mg kŕmnej doplnkovej látky Fluidol/kg kompletného krmiva je bezpečná pre dojnice a pre odstavené prasiatka. Tento záver bol rozšírený aj na ošípané určené na výkrm. Záver o bezpečnosti pre hydinu alebo iné druhy zvierat nemohol byť vyvodený.

V nadväznosti na predchádzajúce vedecké stanovisko poskytla Európska komisia žiadateľovi možnosť predloženia doplňujúcich informácií na účely posúdenia bezpečnosti Fluidolu pre všetky druhy zvierat. Žiadateľ predložil nové tolerančné štúdie, na základe ktorých Panel FEEDAP následne dospel k záveru, že koncentrácia 20 000 mg Fluidolu/kg kompletného krmiva je bezpečná pre hovädzí dobytok a kurčatá určené na výkrm. Keďže kŕmna doplnková látka v koncentrácii 20 000 mg/kg kompletného krmiva je považovaná za bezpečnú pre štyri kategórie zvierat, záver o jej bezpečnosti bol extrapolovaný na všetky druhy zvierat. Pri stanovenej bezpečnej koncentrácii neovplyvnila kŕmna doplnková látka stráviteľnosť krmiva (vrátane stráviteľnosti kŕmnych doplnkových látok).

Celé znenie správy nájdete na webovom sídle úradu EFSA na adrese: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5272

 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood