Facebook Statistics

Bezpečnosť technicky čistého L-tryptofánu, vyrobeného fermentáciou z Escherichia coli DSM 25084, KCCM 11132P a SARI12091203, pre všetky druhy zvierat na základe dokumentácie predloženej asociáciou FEFANA ASBL

02-03-2017

V roku 2015 EFSA panel pre doplnkové látky v krmivách (FEEDAP) vydal stanovisko k bezpečnosti a účinnosti L-tryptofánu vyrábaného fermentáciou s použitím troch kmeňov baktérie Escherichia coli, ako nutričnej doplnkovej látky pre všetky zvieracie druhy. Panel FEEDAP dospel k záveru, že bezpečnosť L-tryptofánu produkovaného E. coli SARI12091203 u cieľových zvierat, spotrebiteľov, používateľov a životného prostredia nie je možné posúdiť, pretože predložené údaje neumožňovali zistiť identitu a bezpečnosť kmeňa a čistotu doplnkovej látky, ktorá bude stanovovaná. Pri súčasnom posúdení, žiadateľ stiahol žiadosť o L-tryptofán produkovaný E.coli SARI12091203. L-tryptofán produkovaný E.coli DSM 25084 alebo KCCM 11132P je považovaný za bezpečný pre neprežúvavé cieľové druhy zvierat, spotrebiteľov aj životné prostredie. Komisia poskytla žiadateľovi možnosť predkladať doplňujúce informácie, aby panel FEEDAP mohol dokončiť svoje hodnotenie. Doplnené údaje o charakterizácií doplnkových látok a ich potenciálu možnej toxickej inhalácie a senzibilizácie pokožky sú predmetom aktuálneho stanoviska.

Viac informácií nájdete na webovom sídle úradu EFSA na adrese:
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4712  

 


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood