Facebook Statistics

Bilaterálne rokovanie ministrov Ľubomíra Jahnátka a Petra Bendla v Uherskom Hradišti

30-10-2012

Oboch ministrov spojila téma potravinovej bezpečnosti a kvality potravín oboch krajín, taktiež problematika vzťahov v obchodných reťazcoch ako aj umiestňovanie domácich produktov na pulty predajní.

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek odporučil svojmu českému rezortnému kolegovi zamerať sa na zvýšenie kontrol potravín na cestách, počas ktorých sa na Slovensku preukázalo až 80% nekvality. Zároveň Ľ.Jahnátek zdôraznil, že métou MPRV SR v horizonte piatich rokov je dostať na pulty predajní až 80% slovenských potravín. Poukázal aj na to, že MPRV SR v súčasnom zákone o potravinách jasne zadefinovalo, čo je slovenská potravina. Český minister Petr Bendl sa zaujímal o to, ako bude slovenský minister postupovať pri riešení problematiky obchodných reťazcov. S nimi majú totiž problém aj naši susedia. Ľubomír Jahnátek už túto tému riešil na viacerých úrovniach, ako s výrobcami, tak s obchodnými reťazcami. Zároveň uviedol, že NR SR schválila zákon z dielne ministerstva o obchodných vzťahoch, tiež MPRV SR jasne zadefinovalo, za akých podmienok bude možné zatvárať prevádzky, ktoré neustále vykazujú pochybenia. Pokiaľ ide o nedávnu kauzu s metylalkoholom, česká strana chce sprísniť zákon tak, aby sa do budúcnosti neopakovala podobná situácia.

Obaja ministri chcú aj naďalej operatívne spolupracovať a to najmä v potravinárskej oblasti, ako aj živočíšnej výrobe.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood