Facebook Statistics
Značka Kvality

Bisfenol A: Návrh stanoviska EFSA navrhuje zníženie prípustného denného príjmu

22-12-2021

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) prehodnotil riziká bisfenolu A (BPA) v potravinách a navrhuje výrazne znížiť tolerovateľný denný príjem (TDI) v porovnaní s predchádzajúcim hodnotením z roku 2015. Závery EFSA o BPA sú vysvetlené v návrhu vedeckého stanoviska, ktorý je otvorený na verejnú konzultáciu do 8. februára 2022. Všetky zainteresované strany sa vyzývajú, aby prispeli ku konzultácii.

TDI je odhad množstva látky (vyjadrené na základe kilogramov telesnej hmotnosti), ktoré možno denne požiť počas celého života bez značného rizika. Vo svojom hodnotení rizika BPA z roku 2015 EFSA stanovil dočasný TDI na 4 mikrogramy na kilogram telesnej hmotnosti na deň.

Vo svojom návrhu prehodnotenia rizika BPA Vedecký panel EFSA pre materiály prichádzajúce do styku s potravinami, enzýmy a pomocné látky (CEP) stanovil TDI 0,04 nanogramov na kilogram telesnej hmotnosti za deň. Zníženie TDI vyplýva z hodnotenia štúdií, ktoré sa objavili v literatúre od roku 2013 do roku 2018, najmä tých, ktoré poukazujú na nepriaznivé účinky BPA na imunitný systém. V štúdiách na zvieratách sa pozoroval nárast počtu „pomocných T-buniek", čo je typ bielych krviniek, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu v mechanizmoch bunkovej imunity a ktoré, ak sú zvýšené, môžu viesť k rozvoju alergického zápalu pľúc.

Porovnaním nového TDI s odhadmi dietárnej expozície spotrebiteľov BPA EFSA dospel k záveru, že ľudia s priemerným aj vysokým vystavením BPA vo všetkých vekových skupinách prekračujú nový TDI, čo poukazuje na zdravotné problémy.

Systematický prístup

Dr Claude Lambré, predseda Vedeckého panelu EFSA CEP, povedal: „Tento aktualizovaný návrh je výsledkom dôkladného hodnotenia rizika počas niekoľkých rokov. Na výber a hodnotenie dostupných dôkazov sme použili systematický prístup. Nové vedecké štúdie, ktoré sa objavili v literatúre, nám pomohli vyriešiť dôležité neistoty, týkajúce sa toxicity BPA."

EFSA predtým posudzoval bezpečnosť BPA na použitie v materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami v rokoch 2006 a 2015. V čase posledného hodnotenia úradu EFSA boli odborníci schopní stanoviť len dočasné TDI z dôvodu neistôt a zdôraznili potrebu vyplniť medzery v údajoch.

Experti úradu EFSA vykonali rozsiahle prípravné práce pre toto nové hodnotenie rizika, vrátane zverejnenia a testovania protokolu o hodnotení nebezpečenstva v rokoch 2017 a 2019.

Vyjadrite svoj názor!

EFSA vyzýva všetky zainteresované strany, aby predložili spätnú väzbu k jeho návrhu vedeckého stanoviska prostredníctvom vyhradenej konzultačnej stránky. Uzávierka pripomienok je 22. februára 2022

Technické stretnutie

Odborníci z Vedeckého panelu CEP úradu EFSA a Pracovnej skupiny pre prehodnotenie BPA predstavia 24. januára 2022 na technickom stretnutí EFSA určenom pre zainteresované strany vedecké poznatky, ktoré stoja za návrhom stanoviska k BPA.

Poznámky pre redaktorov

Bisfenol A (BPA) je chemická látka, ktorá sa používa na výrobu polykarbonátového plastu, ktorý možno použiť na výrobu určitých materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami, ako sú dávkovače vody alebo predmety na výrobu potravín. BPA sa tiež používa na výrobu epoxidových živíc na vytváranie ochranných náterov a obložení plechoviek na potraviny a nápoje. Malé množstvá BPA môžu migrovať z materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami do potravín a nápojov.

Ďalšie informácie o BPA sú k dispozícii na webovej stránke úradu EFSA.

Médiá sa v prípade otázok môžu obrátiť na:
EFSA Media Relations Office
Tel. +39 0521 036 149
Email [email protected]

Iní ako predstavitelia médií sa môžu obrátiť na Ask EFSA Service.

Pôvodné znenie tlačovej správy nájdete na webovej stránke EFSA.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood