Facebook Statistics

Budeme na Slovensku piť Tokaj alebo „niečo ako Tokaj?“

23-11-2011

Bratislava 23.11.2011

Slovenskej republike reálne hrozí, že príde o chránenú značku Tokaj. Dohoda medzi Slovenskou republikou a Maďarskom je vážne ohrozená a vyše roka trvajúce bilaterálne rokovania, ktoré mali túto sedemročnú kauzu definitívne uzavrieť, môžu  následkom konania Tokajského združenia a Úradu priemyselného vlastníctva SR vyjsť nazmar. Vzhľadom na aktuálny vývoj situácie v tejto citlivej otázke to dnes skonštatoval minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zsolt Simon. „Bol som veľmi nemilo prekvapený, keď mi kolegovia oznámili, že tento týždeň v pondelok bola v rámci Európskej únie zapísaná špecifikácia vína Vinohradnícka oblasť Tokaj. Úrad priemyselného vlastníctva SR to urobil na základe požiadavky Tokajského združenia. Bez toho, aby sa obrátili na ministerstvo,“ povedal.  Dodal, že oba subjekty tým pravdepodobne porušili nielen platný zákon o potravinách , ale aj zákon o vinohradníctve a vinárstve. Slovenská legislatíva totiž  jasne hovorí, že každá špecifikácia výrobku, liehovín alebo potravín pred podaním žiadosti o chránené označenie pôvodu musí byť odborne posúdená a odsúhlasená ministerstvom. „Plnú zodpovednosť za ochranu značky Tokaj na seba preberá Úrad priemyselného vlastníctva a tých pár ľudí, ktorí bez konzultácie s ministerstvom túto kompetenciu zobrali do svojich rúk.“ 

Podľa ministra Simona je otázne zabezpečenie súladu so zabezpečením špecifikácie slovenského Tokaja s maďarským Tokajom a tí, ktorí sa v tomto procese bez vedomia ministerstva rozhodli angažovať, o tejto otázke vôbec neuvažovali. Na to, aby sme na Slovensku mohli produkovať Tokaj, je najprv potrebné dosiahnuť dohodu na detailoch produktovej špecifikácie s maďarskou stranou. Vinohradnícka oblasť Tokaj totiž neoznačuje produkt, ale zemepisné označenie územia. V Tokajskom združení je približne 18 tokajských vlastníkov pôdy a vinárov, pričom v oblasti je ich celkovo okolo 700. Táto malá skupina ľudí si spoločne s Úradom priemyselného vlastníctva SR zobrala na svoje plecia zodpovednosť za ďalší osud slovenského Tokaja.

Ministra zarazil postup Úradu priemyselného vlastníctva SR a jeho predsedníčky. „Na moju otázku, či si je vedomá faktu, že voči Európskej komisii je kvôli vinohradníckej oblasti Tokaj zo strany Maďarska vedený spor, povedala, že o ňom absolútne nič nevie,“ skonštatoval minister Simon. Maďarsko vedie s Európskou komisiou súdny spor, v ktorom namieta zápis názvu  Vinohradnícka oblasť Tokaj  pre Slovenskú republiku v systéme E-BACCHUS. Európska komisia od Slovenskej republiky od konca roka 2010 požaduje zákaz používania chránenej značky Tokaj.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood