Facebook Statistics

Celoslovenské dni poľa ukazujú budúcnosť slovenského poľnohospodárstva

22-06-2020

V okrese Nové Zámky sa stretli poľnohospodári na 9. ročníku celoslovenských dní poľa. Tohtoročné prehliadky odrôd, výživy a ochrany rastlín sa v nadväznosti na súčasnú epidemiologickú situáciu v Slovenskej republike konajú netradične - formou poľných dní, ktoré prebiehajú od 3. júna a potrvajú do 3. júla. Do Dvorov nad Žitavou dnes zavítal aj minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ján Mičovský.

„Prišiel som sa pozrieť na to, ako by poľnohospodárstvo na Slovensku mohlo vyzerať, prišiel som sa pozrieť na budúcnosť. Moja predstava sebestačného Slovenska, efektívnej zelenej krajiny, môj sen, sa práve tu, na týchto miestach, preklápa do reality. Budúcnosť našej krajiny nie je daná len tým, že chceme kvalitne a bohato žiť a jesť, ale musíme to dosiahnuť v zdravej a krásnej krajine,“ uviedol Ján Mičovský, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Každoročne sa na tejto výstave zúčastňuje množstvo vystavovateľov, ktorí pôsobia v oblasti agrorezortu. Celoslovenské dni poľa sú vyslovene odbornou akciou, na ktorej návštevník tento rok nájde všetky novinky z oblasti rastlinnej výroby, ako sú najnovšie odrody a hybridy poľných plodín. Okrem poľnohospodárskej praxe sa na celoslovenských dňoch poľa stretlo viacero predstaviteľov vlády, parlamentu, zástupcovia univerzít, vedy a výskumu.

Dni poľa v Dvoroch nad Žitavou sa rozprestierajú na ploche 30 hektárov. Predchádza im celoročná príprava, ktorá súvisí so založením prezentačných políčok osivárskych spoločností a spoločností prezentujúcich ochranu a výživu plodín na pokusných políčkach. Na výstavnej ploche je možné si prezrieť až 765 políčok, z toho je 565 zameraných na odrody a 200 na varianty ochrany a výživy plodín. Podstatnú časť výstavnej plochy aj tentoraz zaberajú odrodové pokusy s 35 druhmi plodín, z nich opäť najviac zastúpenou je pšenica ozimná s 207 odrodami a hybridmi. Návštevníci môžu vidieť aj 99 odrôd a hybridov ozimnej a jarnej repky, 31 odrôd ozimného a 27 jarného jačmeňa. Z ďalších obilnín sú zastúpené raž, tritikale a ovos. Taktiež sú tú vysiate ďatelinoviny a ďatelinotrávne miešanky - spolu na 35 políčkach,  taktiež po 15 hybridov kukurice a slnečnice, 17 odrôd sóje, 12 hybridov kukurice, 8 hybridov slnečnice  a 30 odrôd zemiakov. Portfólio plodín dopĺňajú odrody cukrovej repy, maku, ďalej lupiny, viky, bôbu, hrachu, ľanu, ciroku, pohánky, horčice, facélie, rôzne zmesi pre greening a mnohé ďalšie minoritné plodiny.

„V Dvoroch nad Žitavou predvádzajú ukážku slovenského poľnohospodárstva. Nestíhal som sa diviť, keď som sa prechádzal cez rôzne polia rozdelené množstvom alejí, prehrádzok, biopásov, stromoradí, kde som videl vodné systémy. Hovoril som si, sníva sa mi? Tu sa realizuje práve to, čo máme v programovom vyhlásení vlády. Treba skončiť so slovami a začať s činmi. Na tomto mieste môžeme na vlastné oči vidieť, že sa to dá,“ dodal šéf agrorezortu Ján Mičovský.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood