Facebook Statistics

Chceme sa poučiť z úspešnej cesty Slovenska

10-08-2012

(Bratislava, 10.augusta 2012) - Štátny tajomník MPRV SR Štefan Adam prijal veľvyslanca Gambijskej republiky v SR Mamour Alieu Jange a 1. tajomníka veľvyslanectva Kawsu Darriho na pôde ministerstva.

Štefan Adam predstavil veľvyslancovi štruktúru slovenského poľnohospodárstva, charakterizoval zloženie živočíšnej i rastlinnej výroby, oblasť vedy a výskumu na Slovensku a uviedol:„Napriek pestovania navzájom odlišným plodín máme v poľnohospodárskych rezortoch niektoré problémy veľmi podobné - týkajú sa predovšetkým diverzifikácie a pridanej hodnoty. Vyvážame repku olejnú - dovážame olej, vyvážame zvieratá – dovážame mäso. Týmito problémami sa intenzívne zaoberáme a chceme ich čo najskôr odstrániť. Takže radi sa s vami o naše skúsenosti podelíme. V oblasti školstva, vedy a výskumu môžeme ponúknuť  širokú škálu možností pre vzájomnú spoluprácu a vzdelanie.“

Mamour Alieu Jange privítal možnosti spolupráce s ministerstvom a povedal: „Gambia je menšia krajina, má iné klimatické podmienky a štruktúru ako Slovensko a 2/3 obyvateľstva sú závislé na poľnohospodárstve. Som rád, že dokážeme nájsť so Slovenskom spoločné platformy na spoluprácu a dialóg, pretože hlavným mottom mojej návštevy je - chceme sa poučiť z úspešnej cesty Slovenska.“

Štefan Adam a Mamour Alieu Jange ďalej diskutovali o možnostiach rozvíjania vzájomného dialógu a spolupráce, ocenili budovanie korektných bilaterálnych vzťahov s osobitným zreteľom na rozvoj ekonomickej diplomacie.

Na stretnutí sa zúčastnili aj Juraj Kiesel, poverený zastupovaním riaditeľa, Lucia Povodová z odboru zahraničnej koordinácie a Mária Pohanková z odboru rastlinnej výroby MPRV SR. 


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood