Facebook Statistics

Cielená kontrola hydinového mäsa – výsledky v niektorých prípadoch vzbudzujú odpor

25-10-2010

V období od 1. 10. 2010 do 22. 10. 2010 prebehla cielená kontrola č. 225/10, zameraná na kvalitu hydinového mäsa v slovenských obchodoch. Kontrolóri Štátnej veterinárnej a potravinárskej správy vykonali kontrolu v 56 prevádzkach na území celého Slovenska. 42 kontrol bolo vykonaných v hypermarketoch, 6 kontrol prebehlo v stredne veľkých predajniach, 5 kontrol bolo vykonaných v malých predajniach, 1 kontrola prebehla u distribútorov a dopravcov, 1 kontrola vo veľkoobchodnom sklade.

Nedostatky boli zatiaľ zistené v 17 prípadoch:

  • V 9 prípadoch boli vykonané nápravné opatrenia priamo na mieste.
  • V 2 prípadoch bola uložená pokuta a kontrolórmi bol podaný návrh na správne konanie.
  • V 6 prípadoch bola uložená bloková pokuta, z toho v 2 prípadoch boli nedostatky odstránené počas kontroly.

Najzávažnejším zisteným nedostatkom bol porušený či poškodený obal. Ďalšími nedostatkami boli nedodržanie teplotného režimu pri predaji chladenej hydiny,  nevyhovujúce hygienické podmienky v prevádzke a chybné označovanie triedy kvality výrobku.

Správne konania voči prevádzkam, na ktorých boli zistené nedostatky, sú vo fáze príprav a  počas konania bude taktiež navrhnutá výška pokút.

Hovorkyňa MP, ŽPaRR Katarína Ďurica, tel. č. +421 910 819 772, [email protected].
Odbor komunikácie s médiami MP, ŽPaRR, tel.č. 02/59 266 270, [email protected].


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood