Facebook Statistics

Cieľom ministerstva je do konca leta zaviesť predaj konečnému spotrebiteľovi

29-04-2011

Minister Zsolt Simon dnes na tlačovej konferencii informoval o zámere rezortu vybudovať efektívny systém priameho predaja, ktorý by sa niesol v duchu Programového vyhlásenia Vlády SR o zavedení priameho predaja farmárskych výrobkov. Už v pondelok 2. mája sa ukončí medzirezortné pripomienkové konanie na nové nariadenia vlády z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré by pre farmárov a prvovýrobcov od 1. septembra 2011 mali zaviesť nový systém predaja konečnému spotrebiteľovi a tzv. občasné bitúnky.

Zámerom tohto nariadenia je vytvoriť podmienky pre výrobu a predaj produktov z vlastnej produkcie alebo vlastného chovu priamo konečnému spotrebiteľovi (fyzickým osobám) alebo zariadeniu spoločného stravovania. Predaj konečnému spotrebiteľovi je na rozdiel od predaja z dvora, ktorý bol obmedzený len na konkrétne živočíšne produkty, rozšírený o všetky poľnohospodárske komodity a zmierňuje kritériá na ich výrobu a priamy predaj pri súčasnom zachovaní ich zdravotnej bezchybnosti.
„Celý systém je založený na filozofii vlastná produkcia, čerstvosť, kvalita, rýchlosť a bezpečnosť. A v neposlednom rade dôvera. Dôvera voči tomu, od koho potraviny kupujem,“ podčiarkol minister. Podľa jeho slov spotrebiteľ často nevie, aké potraviny kupuje a odkiaľ pochádzajú. Hlavným zámerom ministerstva je teda zabezpečiť väčší podiel kvalitných slovenských výrobkov na domácom trhu a aby sa tento predaj na Slovensku uskutočňoval na legálnej báze.

Predaj konečnému spotrebiteľovi bude rozdelený do troch kategórií:

1. Prvovýrobcovia, ktorí nemusia v zmysle platných právnych predpisov podávať daňové priznanie s príjmom do 2 000 € / rok.
2. Podnikatelia s príjmom do 47 500 € / rok, ktorí nemusia byť platcami DPH
3. Množstevne obmedzená kategória, v ktorej bude možné predať maximálne 16 veľkých dobytčích jednotiek* (VDJ) za mesiac

Ministrovým cieľom je „aby farmári predávali vlastnú produkciu, a nie slovenské salámy z nemeckých, holandských či dánskych ošípaných.“

V občasných bitúnkoch bude mať farmár pri zachovaní hygienických štandardov a po povinnej veterinárnej kontrole možnosť mesačne poraziť zvieratá z vlastného chovu. Nariadenie Vlády SR o občasných bitúnkoch na rozdiel od predchádzajúceho obdobia zahŕňa nielen hovädzí dobytok, ošípané, ovce a kozy, ale zároveň hydinu, králiky a bežce.

*veľká dobytčia jednotka = hovädzí dobytok s váhou 500 kg


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood