Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Člen DR Závodisko, š. p. - oznámenie výsledku výberového konania

22-09-2008

Dňa 22. 09. 2008 sa uskutočnilo výberové konanie na funkciu člena dozornej rady Závodisko, š. p. Bratislava.  Žiadny z pozvaných uchádzačov sa nezúčastnil na výberovom konaní. Vzhľadom na to Ministerstvo pôdohospodárstva SR vyhlási nové výberové konanie.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood