Facebook Statistics
Značka Kvality

Čo je to inkubátor?

15-06-2010

Stručne možno inkubátor charakterizovať ako zariadenie, ktorého cieľom je zvýšiť šancu prežitia novovytvorených podnikov a podporovať ich rast prostredníctvom poskytovania: prenájmu priestorov na podnikanie za nižšie nájomné ako je bežné v danej lokalite spoločnej technickej infraštruktúry (telefón, fax, kopírka, prístup k internetu a PC, služby spoločného sekretariátu a pod.) odborných poradenských služieb a vzdelávania a to hlavne:

  • ekonomické a účtovnícke poradenstvo
  • poradenstvo pri financovaní projektov
  • spoločná účasť na výstavách
  • iniciovanie vzájomnej spolupráce
  • právne poradenstvo
  • využitie výpočtovej techniky
  • colné poradenstvo
  • tvorba WEB stránok a pod.

Link: http://www.rpicrv.sk/index.php?page=inkubator

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood