Facebook Statistics
Značka Kvality

Ďalší krok ministra Vlčana k očiste agrorezortu

22-02-2022

Minister Samuel Vlčan dnes v Pezinku na Špeciálnej prokuratúre SR odovzdal výsledky Forenzného overenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA).

Ako minister Vlčan uviedol: „Zistenia forenzného auditu sme využili pri obnove trvalej akreditácie PPA a aj vďaka prijatým opatreniam  som mohol 15. októbra 2021 konštatovať, že PPA splnila všetky podmienky na obnovenie trvalej akreditácie. Keďže v zisteniach sú závažné podozrenia na spáchanie trestných činov, odovzdávam forenzné overenie orgánom činným v trestnom konaní. Kauza Dobytkár už stojí pred súdom. Trvám na tom, aby sa vyšetrili aj ďalšie kauzy, ktoré z prešetrenia forenzného auditu určite vzídu. Agrorezort bol za posledných viac ako dvadsať rokov ťažko skúšaný klientelizmom a korupciou, preto chcem ako minister urobiť za tým jasnú bodku. Ak po mne nezostane nič iné, len vyčistený rezort, budem to považovať za svoju splnenú misiu.“

Forenzné overenie PPA dal napriek nesúhlasu vtedajšieho vedenia MPRV SR vypracovať na jar v roku 2020 Samuel Vlčan ešte ako štátny tajomník agrorezortu. Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci s PwC je zverejnený v Centrálnom registri zmlúv k 22. 5. 2020. V jeho gescii boli sekcie rezortnej politiky pôdohospodárstva, legislatívy, analýz a výkazníctva, poľnohospodárstva, programov cezhraničnej spolupráce, potravinárstva a obchodu a Inštitút pôdohospodárskej politiky. Vo funkcii skončil na vlastnú žiadosť 8. júla 2020. Následne pôsobil ako poradca predsedu vlády SR a 8. júna 2021 vymenil na poste ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood