Facebook Statistics
Značka Kvality

Zastavme spoločne AMO

Infografika

Africký mor ošípaných (AMO) je vysoko nákazlivá vírusová choroba sviňovitých, ktorá sa nachádza v krvi, tkanivových tekutinách, vnútorných orgánoch, v sekrétoch a exkrétoch chorých a uhynutých zvierat a v ich svalovine. Choroba sa prejavuje vysokou horúčkou (42°C), ktorá môže trvať niekoľko dní, zvieratá sú apatické, malátne, vyznačujú sa zvracaním, krvavými hnačkami, krvácaním v podkoží a tiež dýchacími ťažkosťami. Typický je rýchly priebeh. Vyznačuje sa vysokou morbiditou a mortalitou. Úmrtnosť dosahuje až 90-95 %.

AMO je veľkou hrozbou pre chov domácich ošípaných a výkon poľovníctva nielen u diviačej zveri. Ide o neliečiteľnú chorobu, ktorá ale nie je prenosná na ľudí a iné druhy zvierat. 

AMO bol na Slovensku prvý krát potvrdený 25. júla 2019 v chove domácich ošípaných v obci Strážne, okr. Trebišov. O niečo neskôr, 12. augusta bola potvrdená a zverejnená aj prvá informácia o výskyte nákazy u diviaka, uloveného v rovnakom okrese.

 

Farmárske desatoro pri chove domácich ošípaných

Ďalší prípad Afrického moru ošípaných v domácom chove

21-08-2020

Na Slovensku sme zaznamenali ďalší prípad Afrického moru ošípaných (AMO) v domácom chove. Najnovší prípad bol potvrdený v obci Mokrance, okres Košice - okolie. Celkovo tak od júla 2019 na Slovensku evidujeme už 247 prípadov AMO u diviačej zveri a 17 ohnísk nákazy u ošípaných, z čoho 6 ohnísk u ošípaných je v roku 2020. MPRV SR vo vybraných okresoch neodporúča drobnochovateľom ďalší chov ošípaných.

Národným referenčným laboratóriom vo Zvolene bol v pondelok 21. augusta 2020 potvrdený výskyt nákazy AMO v domácom chove ošípaných v obci Mokrance, okres Košice – okolie. Ide o šieste ohnisko nákazy AMO u domácich ošípaných na Slovensku v roku 2020.

Ohnisko nákazy  je v obci  Mokrance, približne 6 km od predchádzajúceho ohniska v obci Janík a v oblasti, kde je už dlhodobejšie potvrdzovaný masívny výskyt nákazy a pozitívnych potvrdení AMO vírusu v populácii diviakov.

V chove v obci Mokrance ide o malý registrovaný chov ošípaných, s celkovým počtom 15 ks ošípaných (z toho 3 prasnice). V utorok 18. augusta 2020 boli u 1 gravidnej prasnice pozorované  zdravotné problémy – potrat (abortus). Privolaní súkromní a úradní veterinárni lekári zhodnotili  situáciu, zdravotný stav zvierat na mieste a vykonali odber vzoriek, ktoré boli urgentne zaslané na laboratórne vyšetrenie.

Zvieratá v ohnisku nákazy budú depopulované v najbližšom období,  aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu nákazy. Vytvorené sú ochranné pásma (3km) a pásma dohľadu (10 km) v súvislosti s výskytom AMO okolo ohnísk nákazy.

Slovenská republika informovala bezprostredne po potvrdení nákazy Európsku komisiu, členské štáty Európskej Únie a podala hlásenie na Medzinárodný úrad pre nákazy (OIE) so sídlom v Paríži.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky naďalej dôrazne upozorňuje, že v prípade akejkoľvek zmeny správania  resp. pri narušení zdravotného stavu  alebo v  prípade úhynu domácej ošípanej, je majiteľ zvieraťa povinný tento stav ihneď nahlásiť príslušnej Regionálnej, veterinárnej a potravinovej správe a príslušnému súkromnému veterinárnemu lekárovi. Nahlásenie úhynu zvieraťa a podozrenia z nákazy je zákonnou povinnosťou.

Vzhľadom na stúpajúce riziko zavlečenia nákazy do drobnochovov ošípaných, agrorezort odporúča drobnochovateľom v okresoch Rimavská Sobota, Rožňava, Košice – okolie, Košice – mesto, Trebišov, Michalovce, Humenné, Veľký Krtíš a Lučenec, dočasné zrušenie chovu domácich ošípaných (porazenie na jatočné využitie) a nezakladanie nových chovov až do odvolania.

AMO bol na Slovensku prvýkrát potvrdený 25. júla 2019 v chove domácich ošípaných v obci Strážne, okr. Trebišov, nákaza bola zaznamenaná doteraz v šiestich okresoch na Slovensku (Trebišov, Michalovce, Košice-okolie, Košice-mesto, Rožňava, Rimavská Sobota). K dnešnému dňu na Slovensku evidujeme už 247 prípadov AMO u diviačej zveri a 17 ohnísk u ošípaných.

Viac info na: https://www.mpsr.sk/africky-mor-osipanych/424


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood