Facebook Statistics

Ďalšie ohnisko vtáčej chrípky potvrdené v Hornej Krupej pri Trnave

17-01-2017

Bratislava/Trnava, 17. 1. 2017 - Tretie ohnisko HPAI subtypu H5 u domácej hydiny na Slovensku bolo potvrdené v obci Horná Krupá v okrese Trnava. Ide o súkromný úžitkový drobnochov sliepok nosníc a kačíc pre vlastnú potrebu.

Chov sa nachádzal v zadnej časti dvora rodinného domu bez ochrany proti voľne žijúcemu vtáctvu. V kuríne mal chovateľ nosnice a v zadnej časti oplotenej záhrady kačice. Počas dňa bolo 35 kusov hydiny voľne pustenej, cez noc bola zatvorená v kuríne.

Prvý úhyn štyroch kusov hydiny nastal 11. 1. 2017. Chovateľ na zvieratách nespozoroval žiadne príznaky zmeneného zdravotného stavu. Príjem krmiva a vody bol bez zmeny, hydina bola taktiež v dobrom kondičnom a výživovom stave. Ďalší deň priniesol uhynuté vtáky na Regionálnu veterinárnu a potravinový správu (RVPS) v Trnave. Vzorky boli ešte v ten deň zaslané na vyšetrenie do Národného referenčného laboratória pre aviárnu influenzu – Veterinárneho ústavu vo Zvolene (NRL). V piatok 13. 1. 2017 oznámil majiteľ úhyn 2 sliepok liliputiek. Taktiež bol oznámený pozitívny výsledok z NRL na vírus AI subtypu H5 u všetkých zaslaných 4 kusov hydiny. V chove boli vo večerných hodinách nariadené opatrenia a usmrtené všetky kusy hydiny. Kadávery boli následne v kafilérii odstránené. Dňa 16. 1. 2017 bol potvrdený vysokopatogénny subtyp H5N8.

V ohnisku a tiež v ochrannom pásme (minimálne 3 km) a pásme dohľadu (minimálne 10 km) nariadila RVPS veterinárne opatrenia na zabránenie ďalšieho šírenia nákazy.

Ide už o šiesty potvrdený prípad tzv. vtáčej chrípky na Slovensku. V troch prípadoch išlo o chov domácej hydiny, v jednom o vtáky chované v zajatí v ZOO Košice a dvakrát išlo o voľne žijúce vtáky.


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood