Facebook Statistics

Ďalšie termíny na nahlasovanie škôd – kríza E.coli

23-06-2011

Naďalej prebieha zber informácií o množstvách, plochách a výdavkoch z nepredanej produkcie v súvislosti s krízou EHEC (E-coli).

K 22. júnu 2011 sa Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) prihlásilo 28 subjektov, PPA k tomuto dátumu eviduje 29,50 ha zasiahnutej plochy a 1307,07 ton zeleniny, ktorá bola stiahnutá z trhu. Škody, ktoré PPA spomínaných 28 subjektov nahlásilo, sa predbežne pohybujú vo výške 480 630,28 eur. Týka sa to jednak stiahnutí z trhu, ale aj nezozbierania produkcie uhoriek, rajčín, papriky, šalátu a cukiet.
Spomínané údaje boli zaslané na Európsku komisiu. Momentálne je v procese prípravy metodika, ktorá presne určí postup vyplácania mimoriadnej podpory pre pestovateľov. Informácie o postupe pri vyplácaní mimoriadnej podpory zverejní PPA v najbližších dňoch.

Ďalšie termíny pre nahlasovanie prvých informácií o množstvách, plochách a výdavkoch z nepredanej produkcie v súvislosti s krízou EHEC (E-coli):

Obdobie od 19.6. - 26.6.2011 – hlásenie je potrebné zaslať na PPA do 28.6.2011 do 13.00 hod.
Obdobie od 27.6. - 30.6.2011 - hlásenie je potrebné zaslať na PPA do 4.7.2011 do 13.00 hod.

Informácie sú pravidelne aktualizované na webovom sídle PPA www.apa.sk, webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR www.mpsr.sk a na oficiálnom facebook profile ministerstva www.facebook.com/minagri.sr


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood