Facebook Statistics
Značka Kvality

Databáza taxonomickej identifikácie a poteciálnych toxigénnych kapacít non-QPS kmeňov používaných na priemyselnú produkciu prídavných látok do potravín a krmív

17-08-2015

Databáza taxonomickej identifikácie a poteciálnych toxigénnych kapacít non-QPS kmeňov používaných na priemyselnú produkciu prídavných látok do potravín a krmív

Referenčný kód: OC/EFSA/FEED/2015/01

Kód projektu: P-FEED-01

Cieľom tejto výzvy je príprava databázy z prieskumu zameraného na taxonomickú identifikáciu a potenciálne toxigénne kapacity mikroorganizmov používaných na priemyselnú produkciu kŕmnych
doplnkových látok a potravinárskych enzýmov. Prieskum bude zahŕňať výrobné organizmy kŕmnych doplnkových látok a potravinárskych enzýmov, pre ktoré úrad EFSA prijal alebo môže potenciálne
prijať žiadosti na hodnotenie rizika a ktoré neboli odporúčané pre status kvalifikovaného predpokladu bezpečnosti. Databáza by mala byť zoznamom podľa jednotlivých druhov, existujúcich metód pre ich
taxonomickú identifikáciu a detailných informáciách o ich potenciálnych toxigénnych kapacitách vrátane biosyntetických dráh podieľajúcich sa na produkcii toxických zlúčenín.

Termín pre zaslanie ponúk: 15. október 2015

Viac informácií nájdete prostredníctvom tohto linku

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood