Facebook Statistics
Preskočiť na obsah... | Preskočiť na vyhľadávanie...

Podujatia

Denný tábor v múzeu

06-06-2019

Ste z okolia Zvolena a rozmýšľate nad denným táborom pre svoje deti? Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene organizuje pre deti základných škôl v termínoch 1.-4. júla a 8.-12. júla, denný tábor pod názvom TÁBOR V MÚZEU ALEBO HĽADANIE ODPOVEDÍ.

Pre deti je pripravený  kvalitný, zaujímavý a veselý program v čase 8,00 – 16,00 hod. Cena na deň je 12,- eur/dieťa.

Prihlášku a viac informácií nájdete tu: https://www.lesy.sk/lesy/media/aktuality/aktuality-tlacove-spravy-novinky/novinky/d-n-n-y-t-b-r-m-z-u.html

 Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood