Facebook Statistics
Značka Kvality

Do konca marca môžu výrobcovia potravín registrovať svoje produkty

14-01-2022

Od začiatku roka 2022 je zriadený Register potravín pre potravinový semafor na účely poskytnutia informácií a podpory predaja vyrábaných potravín.  Ide o informačný systém a zároveň marketingový nástroj, ktorý môže zviditeľniť v ňom registrovaných prevádzkovateľov potravinárskych podnikov a taktiež môže podporiť predaj v ňom registrovaných potravín a prispieť k zvýšeniu potravinovej sebestačnosti.

Register potravín poskytuje spotrebiteľom informácie o prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku a informácie o jeho registrovaných potravinách v zmysle platnej potravinárskej legislatívy.

V súčasnosti je vytvorený register dostupný pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov, ktorí majú možnosť registrácie svojej spoločnosti a svojich výrobkov do Registra potravín. Napĺňanie samotného Registra potravín je pilotne spustené do 31. 3. 2022.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR požiadalo komory a zväzy SR a ich členov o registráciu, pričom oslovilo aj obchodné reťazce a ďalších slovenských výrobcov. Registrácia je dobrovoľná, preto sa agrorezort obracia na slovenských výrobcov, aby  sa zaregistrovali  a ich výrobky budú dostupné v Registri potravín na stránke https://registerpotravin.sk/


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood