Facebook Statistics
Značka Kvality

Tlačové správy

Do konca roka PPA vyplatí ešte milióny EUR

05-12-2022

Hoci sa záver kalendárneho roka 2022 nezadržateľne blíži, agrorezort prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) pripravuje vyplatenie stoviek miliónov EUR vo forme priamych platieb, projektových podpôr a štátnej pomoci. Dokopy tak za posledný mesiac v roku príde pôdohospodárom minimálne ďalších  330 miliónov EUR.

Najvyššiu čiastku, ktorú PPA do konca roka plánuje vyplatiť, predstavujú priame platby v hodnote zhruba 265 miliónov EUR. Zároveň môžu pôdohospodári počítať so štátnou pomocou vo výške 57 miliónov EUR (okrem iného kompenzácia za sucho v lete 2022 a pomoc pre potravinárov súvisiaca so zvýšenými nákladmi na energie v dôsledku vojny na Ukrajine) a projektovými podporami za 5 miliónov EUR, ktoré na ich účty pripíše rezort ešte do konca decembra.

PPA môže vyplácať peniaze určené pôdohospodárom iba vďaka opätovnému získaniu akreditácie minulý rok v októbri a nastaveniu transparentného prijímania, spracovávania a vyplácania peňazí. Vďaka zautomatizovaniu procesov sa jej podarilo zrýchliť systém práce, čo v konečnom dôsledku znamená, že sa pôdohospodári dostanú k peniazom na rozvoj svojich podnikov oveľa skôr.

Od nadobudnutia trvalej akreditácie 15. 10. 2021 do konca decembra 2022, teda za 14 a pol mesiaca, PPA vyplatí 41 409 000 EUR projektových podpôr, 875 217 000 EUR v priamych platbách a takmer 181 566 000 EUR vo forme štátnej pomoci a podpory organizácie trhu. Spolu ide zhruba o 1 miliardu a 100 miliónov EUR pre sektor pôdohospodárstva.

Dobré správy z adventného kalendára agrorezortu nájdete aj na tomto linku.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood