Facebook Statistics
Značka Kvality

Do potravinovej pomoci by sa mali zapojiť ďalšie charitatívne organizácie

08-11-2011

Taký veľký projekt, v rámci ktorého sa majú rozdať ľuďom potraviny v celkovom objeme 20 tis. ton, je na slovenské pomery nevídaný. Médiá o tom dnes informoval minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zsolt Simon (Most – Híd). Potravinová pomoc Európskej únie sa od jej spustenia dostala už k 214 tis. najodkázanejším osobám, celkový objem múky a bezvaječných cestovín, ktoré sa k občanom dostali, predstavuje 8 568 ton. V novembri je naplánovaná dodávka dodatočných 1 900 ton potravín.

Ministerstvo na základe platnej metodiky nemôže zasahovať do samotnej distribúcie potravinovej pomoci. Minister Simon pripustil, že problémy s charitatívnymi organizáciami a viaznucou distribúciou sa začali zjavovať už počas leta. „Dnes vidíme, že charity na takýto program pripravené neboli,“ doplnil minister. Ministerstvo preto hľadá priestor na rozšírenie siete charitatívnych organizácií prostredníctvom novej výzvy, pričom budú musieť byť upravené zmluvné podmienky s Potravinovou bankou, ktorá distribúciu pomoci zabezpečuje. Do ďalšej distribúcie bude opakovane zapojená charitatívna organizácia Služby božieho milosrdenstva, ktorá sa zaviazala rozdať 2 tis. ton potravín a svoj záväzok aj splnila. O zapojenie sa do programu prejavila záujem aj Slovenská katolícka charita. Je totiž evidentné, že 18 tis. ton, ktoré sa Potravinová banka zaviazala rozdať občanom, je jednoducho nad ich kapacity a možnosti. Ministerstvo na pôde EÚ intenzívne rokuje aj o predĺžení programu. „Od konca augusta ministerstvo pracuje na tom, aby sme predĺžili lehotu rozdávania potravín aj na január a február budúceho roka,“ oznámil minister Simon.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood