Facebook Statistics
Značka Kvality

Do škôl prichádza 9. ročník projektu Hovorme o jedle

11-10-2021

Tradícia tohto podujatia a každoročná angažovanosť škôl na celom Slovensku potvrdzuje, že deti možno nadchnúť aj pre takú tému, akou je vyvážená strava a význam domácich potravín v našom jedálničku.

Celoslovenský projekt Hovorme o jedle má ambiciózny cieľ: podporovať spoluprácu a aktívnu účasť škôl na vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a správnych stravovacích návykoch, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia, regionálny rozvoj a aj zamestnanosť. SPPK spoločne s Centrom rozvoja znalostí o potravinách už deviaty rok motivujú žiakov a ich učiteľov na celom Slovensku k tvorivému vzdelávaniu o potravinách, zdravom stravovaní a aj budovaní zdravého životného štýlu.

V poradí 9. ročník projektu Hovorme o jedle odštartoval 11. októbra a potrvá do 15. októbra. Určený je pre všetky ročníky základných škôl. Okrem Svetového dňa potravín (16. október) nadväzuje aj na aktuálny Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021.

Podujatie sa už od roku 2013 koná pravidelne pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR), ktoré ho zároveň podporuje finančne a je súčasťou hodnotiacej komisie posudzujúcej súťažné príspevky.

MPRV SR oceňuje, že projekt vedie deti k zodpovednosti k sebe, k svojmu zdraviu a aj k nášmu životnému prostrediu. „Vychovávame si generáciu, ktorá by sa mala naučiť vnímať slovenský pôvod a kvalitu a určitým spôsobom v sebe budovať patriotizmus. Jej spotrebiteľské správanie totiž môže v budúcnosti prispieť k zachovaniu výroby slovenských potravín,“ uviedla Zuzana Nouzovská, generálna tajomníčka MPRV SR.

Školy, ktoré sa do 10. októbra 2021 zaregistrovali, počas celého týždňa tvorivo pracujú s vyhlásenými témami. Súťaž je každoročne zdrojom kreatívnych a inovatívnych nápadov na vzdelávanie v oblasti potravín a výživy, ktoré môžu neskôr slúžiť ako inšpirácia pre ostatné školy. Osvedčilo sa, že interaktívna a zábavná forma vzdelávania pomáha žiakom pochopiť a uvedomiť si, ako sa správne stravovať, prečo je dôležité konzumovať domáce potraviny a akú cestu musí prejsť potravina, kým sa dostane na stôl.

Súťažiaci môžu získať 11 finančných cien v celkovej hodnote 3 630 eur, vecné ceny a aj špeciálne ovocno-zeleninové ceny od Zväzu zeleninárov a zemiakarov Slovenska, Ovocinárskej únie Slovenska a Zemiakárskeho a zeleninárskeho zväzu SR.

Do projektu sa doposiaľ zapojili stovky základných škôl z celého Slovenska. Okrem agrorezortu na ňom participujú aj Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úrad verejného zdravotníctva SR, Mliečny fond, Slovenský mliekarenský zväz, Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka, Únia hydinárov Slovenska, Slovenský cukrovarnícky spolok a Centrum rozvoja znalostí o potravinách, n.o.

Počas týždňa Hovorme o jedle sú pre žiakov a učiteľov základných škôl pripravené tieto aktivity:

  1. súťažno-vzdelávacia aktivita HOVORME O JEDLE + súťaž pre školské jedálne
  2. výtvarná súťaž CHUTNÉ MAĽOVANIE
  3. literárna súťaž NAJLEPŠIE OVOCIE A ZELENINA RASTIE ZA ROHOM
  4. fotografická súťaž OČAMI GURMÁNA

Vyhodnotenie súťaže prebehne od 23. októbra 2021 do 5. novembra 2021. Podrobné podmienky súťaže sú dostupné na web stránke www.opotravinach.sk.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood