Facebook Statistics
Značka Kvality

Do zoznamu hostiteľských rastlín pre Xylella pribudlo 37 druhov

05-05-2020

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vydal vedeckú správu o aktualizácii databázy hostiteľských rastlín patogénnej baktérie Xylella fastidiosa (X. fastidiosa). EFSA identifikoval 37 nových druhov hostiteľských rastlín tohto bakteriálneho patogénu. Väčšina rastlín bola infikovaná prirodzene (nie umelo), pričom rastliny sa nachádzali ako v EÚ (Francúzsko, Taliansko, Portugalsko a Španielsko), tak aj v krajinách mimo EÚ (USA a Irán).

Medzi nových hostiteľov patria bežné okrasnédivoké komerčné rastliny, napr. turice (Erigeron sp.), slamiha (Helichrysum stoechas), pistácia (Pistacia vera) a hurmikaki (Diospyros kaki). Novo identifikované hostiteľské rastliny boli pridané do najnovšej aktualizácie databázy rastlín EFSA ako hostitelia X. fastidiosa. Zoznam tak obsahuje 595 druhov rastlín. V prípade 343 druhov bola infekcia zistená najmenej 2 detekčnými metódami.

Aktualizácia databázy bola dokončená po komplexnom vyhľadávaní v najnovšej vedeckej literatúre, v oznámeniach Európskej záchytnej služby pre zdravie rastlín Europhyt, ako aj vo výsledkoch vlastného monitoringu EFSA. Údaje o kmeňoch X. fastidiosa a ich geografickom výskyte boli aktualizované a upravené tak, aby databáza poskytovala presnejšie a konzistentnejšie informácie. Databáza hostiteľských rastlín totiž slúži ako základ pre vedcov a hodnotiteľov rizika. Zároveň manažérom rizika uľahčuje dohľad (surveillance) nad zdravím rastlín, ako aj vykonávanie fytosanitárnych opatrení (napr. inšpekcie rastlín určených na výsadbu).

Čo je Xylella fastidiosa?

X. fastidiosa patrí medzi baktérie patogénne pre rastliny. Je známa tvorbou biofilmov blokujúcich prúdenie miazgy u rastlín, ktoré trpia pokročilým štádiom infekcie. Baktériu prenáša bodavý a hryzavý hmyz (vošky, komáre). X. fastidiosa je karanténnou baktériou, ktorá je nebezpečná najmä tým, že napáda veľké množstvo druhov rastlín. Postihnuté rastliny vykazujú typické symptómy vädnutia, vysychania listov či chradnutia a odumierania výhonkov.

Viete, že rok 2020 je rokom zdravia rastlín? Prečítajte si viac!

Médiá sa v prípade otázok môžu obrátiť na:
EFSA Media Relations Office
Tel. +39 0521 036 149
Email [email protected]

Iní ako predstavitelia médií sa môžu obrátiť na Ask EFSA Service.

Pôvodné znenie tlačovej správy nájdete na webovej stránke EFSA.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood