Facebook Statistics
Značka Kvality

Dobré správy k agro výzvam 4.1 a 4.2

25-02-2022

Na pôde Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) sa dnes stretli predstavitelia Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra (NPPC) so  zástupcami  Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK), Agrárnej komory Slovenska (AKS) a Vidieckej rady.

Prvou, z množstva pozitívnych výstupov z dnešného stretnutia je informácia, že zber žiadostí k Výzve na predkladanie žiadostí č. 52/PRV/2022 z podopatrenia 4.1 sa otvára už  1. marca 2022.  Ďalšími témami pracovného stretnutia boli katalóg cien poľnohospodárskej techniky, nahradzujúci verejné obstarávania, aplikačná kalkulačka k cenníku a ďalšie  dokumenty s týmto súvisiace. „Kľúčovým momentom stretnutia bola aj informácia pre prítomných, že k Výzve z podopatrenia 4.1 sa plánuje aplikovať aj indexácia cien v katalógu ako reakcia na vývoj cien komodít v súvislosti s geopolitickým vývojom a rovnako aj prudko rastúce ceny stavebných materiálov na trhu. V tejto súvislosti rokujeme s EK, keďže indexácia cien bude podliehať jej schváleniu,“ vysvetlila generálna riaditeľka Sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb MPRV SR Katarína Mihaľová.

Generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss informoval, že výsledkom stretnutia je aj predĺženie otvorenia Výzvy 51/PRV/2021 z podopatrenia 4.2. „Stretnutie malo dokonalú pracovnú atmosféru. Prítomní veľmi pozitívne prijali všetky navrhnuté zmeny ako aj predĺženie trvania Výzvy 51/PRV/2021 z podopatrenia 4.2 o mesiac, teda z pôvodne plánovaného 31. marca majú žiadatelia výzvu otvorenú až do konca apríla 2022,“ uzavrel Jozef Kiss.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood