Facebook Statistics
Značka Kvality

Dodatok č.1 k Zásadám a pravidlám na spracovanie zjednodušeného registra

25-08-2016

Spracoval a vydal:

  • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Schválil:

  • Generálny riaditeľ sekcie legislatívy MPRV SR JUDr. Jaroslav Puškáč
    (dňa 24. Augusta 2016 číslo 3414/2016-430)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood