Facebook Statistics

Podujatia

Dostihy v máji

09-05-2019

Nenechajte sa odradiť počasím a príďte na Závodisko v Bratislave na dostihy – „Jarná cena kobýl, Veľká jarná cena“ v nedeľu 12. mája 2019 a „Prípravná cena“ dňa 19. mája 2019.

Pre deti je pripravená kúzelnícko balónová show. Pre zvyšok osadenstva napínavé dostihy.
Tešíme sa na vašu návštevu!Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood