Facebook Statistics

ECHA: Glyfosát nie je karcinogén

20-03-2017

Komisia pre hodnotenie rizika (RAC) Európskej chemickej agentúry (ECHA) súhlasí s ponechaním súčasnej harmonizovanej klasifikácie glyfosátu ako látky, ktorá spôsobuje vážne poškodenie očí a je toxická pre vodný život s dlhotrvajúcimi následkami. Komisia tiež uznala, že dostupné vedecké poznatky nepostačujú na klasifikáciu glyfosátu ako karcinogénu, mutagénu, alebo reprodukčne toxického. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) hodnotenie ECHA privítal, keďže je v súlade s návrhom na klasifikáciu spomínanej látky z novembra 2015. Aktuálne správy podporujú názor EFSA nepovažujúci glyfosát za karcinogénny.

Celú správu nájdete na stránke ECHA a na tomto odkaze: https://echa.europa.eu/-/glyphosate-not-classified-as-a-carcinogen-by-echa

Odkaz na video z tlačovej konferencie:  https://www.youtube.com/watch?v=PkksDCntfXw&feature=youtu.be


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood