Facebook Statistics
Značka Kvality

EFSA, ECDC, EURL: pokračujúce ohniská vtáčej chrípky u vtákov, nízke riziko pre verejnosť

16-03-2023

Z najnovšej správy Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA), Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a referenčného laboratória EÚ (EURL) o vtáčej chrípke vyplýva, že sa situácia v súvislosti s vtáčou chrípkou v Európe a na celom svete naďalej vyvíja, pričom sa stále uvádzajú nové ohniská u vtákov a príležitostné infekcie aj u cicavcov. V krajinách mimo Európskej únie (EÚ) boli hlásené sporadické infekcie u ľudí, zatiaľ čo riziko pre verejnosť v EÚ zostáva aj naďalej nízke.

Vírusy vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) spôsobili nárast prípadov v EÚ u voľne žijúcich vtákov, najmä u čajok, a naďalej spôsobujú príležitostné infekcie u cicavcov. Počet ohnísk hydiny v EÚ v období od decembra 2022 do marca 2023 klesol zo svojho vrcholu v novembri 2022. Abnormálna hromadná úmrtnosť u čajok bola pozorovaná v krajinách ako Francúzsko, Belgicko, Holandsko a Taliansko. Riziko infekcie hydiny sa môže v nasledujúcich mesiacoch zvýšiť, pretože čajky sa rozširujú do vnútrozemia a môžu sa prekrývať s oblasťami produkcie hydiny. Úrad EFSAEURL odporúčajú, aby sa v oblastiach produkcie hydiny uplatňovali stratégie prevencie.

Sledovanie vnímavých cicavcov

Mutácie spojené s genetickou adaptáciou na cicavce boli zistené u niektorých cirkulujúcich vírusov u oboch, cicavcov aj vtákov. Okrem toho nedávne prípady hromadného úhynu morských tuleňov naznačujú možný prenos vírusu HPAI medzi cicavcami. V tejto súvislosti vedci úradu EFSA a EURL odporúčajú rozšíriť a posilniť dohľad na voľne žijúce a chované cicavce, najmä norky americké a ošípané, v určitých oblastiach výskytu HPAI.

Nízke riziko pre verejnosť

Napriek tomu, že boli hlásené sporadické infekcie vtáčej chrípky u ľudí vedúce k závažným ochoreniam a smrteľným následkom, infekcie u ľudí zostávajú aj naďalej zriedkavým javom. Väčšina závažných infekcií u ľudí hlásených v poslednom čase z krajín mimo EÚ, sa týkala ľudí, ktorí boli vystavení kontaktu s chorou a uhynutou hydinou a nepoužívali osobné ochranné pomôcky, najmä v chovoch na farmách na dvore.

ECDC zhodnotilo, že riziko pre širokú verejnosť v Európe zostáva aj naďalej nízke, v prípade pracovníkov a iných osôb, ktoré sú v kontakte s potenciálne nakazenými chorými a mŕtvymi vtákmi a cicavcami je riziko nákazy nízke až mierne. ECDC potvrdzuje, že vírusy HPAI, ktoré sú v súčasnosti v obehu, sú citlivé na antivírusové lieky dostupné pre ľudí a že tieto vírusy sa prednostne viažu na receptory podobné vtáčím, ktoré sa nachádzajú u vtákov, a nie na receptory podobné ľudským.

ECDC, EFSA a EURL odporúčajú pri kontakte s vtákmi používať vhodné osobné ochranné prostriedky. Osoby vystavené infikovaným vtákom alebo cicavcom by mali byť testované a sledované, aby sa včas identifikovali prípady možného prenosu.

Novú správu o vtáčej chrípke za obdobie december 2022 – marec 2023 nájdete aj na tomto odkaze.

Viac informácií k tlačovej správe nájdete na webovej stránke EFSA.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood