Facebook Statistics
Značka Kvality

EFSA, Európska komisia a členské štáty EÚ spúšťajú kampaň #PlantHealth4Life

27-07-2023

EFSA, Európska komisia (EK) a ich partneri v členských štátoch Európskej únie (EÚ) spúšťajú kampaň #PlantHealth4Life. Kampaň podporuje informovanosť o zdraví rastlín a jeho prepojení s naším každodenným životom.

Rastliny sú základom života na Zemi: poskytujú nám vzduch, ktorý dýchame, a potraviny, ktoré jeme. V súčasnosti sú rastliny pod silným tlakom v dôsledku klimatických zmien a ľudských aktivít, ako je obchod a cestovanie. Škodcovia rastlín môžu spôsobiť ničivé hospodárske a environmentálne straty. Napríklad Xylella fastidiosa zabila milióny olivovníkov v talianskom regióne Apúlia a prípady boli hlásené v celej južnej Európe.

„Zdravie rastlín má zásadný význam pre naše blaho a životné prostredie. EFSA, EK a členské štáty spolupracujú na ochrane EÚ pred škodcami a chorobami rastlín. Kampaň #PlantHealth4Life je spoločná iniciatíva na zvýšenie informovanosti občanov o rizikách pre zdravie rastlín. Zapojením jednotlivcov v celej EÚ chceme vytvoriť kolektívnu zodpovednosť za zachovanie zdravých rastlín,“ povedal výkonný riaditeľ EFSA Bernhard Url.

„Vzhľadom na to, že program Európskej komisie One-Health je veľmi dôležitý, ochrana pred škodcami a chorobami rastlín prichádzajúcimi do EÚ je pre nás všetkých prioritou. Aj tie najmenšie kroky môžu mať najväčší vplyv. Začína sa to tým, že budeme mať k dispozícii správne informácie a zabezpečíme, aby každý pochopil tento boj a zmysluplne prispel k vedúcej úlohe EÚ pri ochrane našej biodiverzity,“ uviedla Claire Bur, zástupkyňa generálneho riaditeľa DG SANTE pre udržateľnú potravinovú bezpečnosť.

Naše činy sú kľúčové – zapojte sa!

Posolstvo kampane znie: „Chráňme rastliny, chráňme život“ - všetci zohrávame kľúčovú úlohu! Navštívte webové sídlo #PlantHealth4Life a zistite, ako môžete chrániť zdravie rastlín:

  • Cestujete mimo EÚ? Ak sa počas svojich dobrodružstiev zamilujete do exotickej rastliny, odfoťte si ju, ale jej semená si domov neberte. V opačnom prípade by ste mohli šíriť nových škodcov tým, že ich budete prenášať v batožine.
  • Škodcovia a choroby sa môžu prenášať aj prostredníctvom kúpených rastlín, ak neboli riadne skontrolované a certifikované. Pri online nákupe rastlín z krajín mimo EÚ sa uistite, že sú vybavené rastlinolekárskym osvedčením.
  • Rozprávajte sa o význame rastlín so svojimi deťmi, aby ste vytvorili mladú generáciu ambasádorov zdravých rastlín.

Kampaň môže podporiť každý. Na webovom sídle #PlantHealth4Life nájdete zdroje preložené do všetkých jazykov EÚ – tlačové materiály, videá a príspevky v sociálnych médiách, ktoré môžete zdieľať na svojich kanáloch. Spoločne môžeme zabezpečiť zdravšiu budúcnosť pre nás, naše komunity a životné prostredie!

O kampani

#PlantHealth4Life je viacročná kampaň navrhnutá na žiadosť EK a založená na hĺbkovej analýze vnímania a správania súvisiaceho so zdravím rastlín v celej EÚ. Tento rok je kampaň zameraná na 12 krajín: Belgicko, Cyprus, Česko, Čierna Hora, Estónsko, Fínsko, Grécko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Severné Macedónsko a Slovinsko. Okrem toho vám 3D videoinštalácie poskytnú pohlcujúci zážitok v troch najaktívnejších centrách pre cestovanie mimo EÚ: Amsterdam, Madrid a Miláno.

O EFSA

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) je agentúra Európskej únie, ktorá bola zriadená v roku 2002 s cieľom slúžiť ako nestranný zdroj vedeckého poradenstva pre manažérov rizík a informovať o rizikách spojených s potravinovým reťazcom. Spolupracuje so zainteresovanými stranami s cieľom podporovať súdržnosť vedeckého poradenstva EÚ a poskytuje vedecký základ pre zákony a predpisy na ochranu európskych spotrebiteľov pred rizikami súvisiacimi s potravinami – z farmy na stôl.

Viac informácií o kampani #PlantHealth4Life nájdete aj na webovej stránke EFSA.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood