Facebook Statistics
Značka Kvality

EFSA: Na zlepšenie dobrých životných podmienok dojníc, kačíc, husí a prepelíc je potrebné lepšie ustajnenie

31-05-2023

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil odporúčania týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat v dvoch nových vedeckých stanoviskách, podľa ktorých dojnice, kačice, husi a prepelice potrebujú viac priestoru a lepšie ustajnenie. Stanoviská sú súčasťou série stanovísk o hospodárskych druhoch zvierat, ktoré podporujú prebiehajúcu revíziu pravidiel Európskej únie (EÚ) o dobrých životných podmienkach zvierat.

 

Dojnice

Dôležitým faktorom pre pohodu dojníc je dostatočný priestor na pohyb a odpočinok. Vedecké dôkazy ukazujú, že dojnice trvalo uviazané v boxoch majú zhoršené životné podmienky, čomu by sa podľa úradu EFSA malo zabrániť. 

Infografika k dobrým životným podmienkam dojníc

Kačice, husi a prepelice

Vedci úradu EFSA zvážili aj riziká pre dobré životné podmienky kačíc, husí a prepelíc. Posudzovali systémy chovu pre chovateľov, ako aj systémy používané pre vtáky na produkciu mäsa, foie gras (husacia pečeň) a vajec. Úrad EFSA identifikoval niekoľko nebezpečenstiev, ktoré majú negatívny vplyv na dobré životné podmienky vtákov, a poskytuje opatrenia na ich predchádzanie.

Infografika k dobrým životným podmienkam kačíc, husí a prepelíc

Vedecky podložené odporúčania na podporu zákonodarcov

Vedecké stanovisko k dojniciam a vedecké stanovisko ku kačiciam, husiam a prepeliciam poskytujú poradenstvo na podporu rozhodovania zákonodarcov v rámci prebiehajúcej revízie právnych predpisov EÚ o dobrých životných podmienkach zvierat. Legislatívny návrh Európskej komisie (EK) sa očakáva v druhej polovici roka 2023.

EK si v rámci svojej stratégie „Farm to Fork“ (F2F) vyžiadala od úradu EFSA niekoľko vedeckých stanovísk o dobrých životných podmienkach hospodárskych zvierat. Úrad EFSA doposiaľ zverejnil posúdenia o dobrých životných podmienkach ošípaných chovaných na farmách, brojlerov a nosníc, teliat a zvierat počas prepravy.

Viac informácií o odporúčaniach úradu EFSA k dobrým životným podmienkam dojníc, kačíc, husí a prepelíc nájdete na webovej stránke úradu EFSA.

Links to science

Dobré životné podmienky kačíc, husí a prepelíc na farme

Zhrnutie | Vedecké stanovisko

Dobré životné podmienky dojníc

Zhrnutie | Vedecké stanovisko


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood